Innowacja czytelnicza „Radość czytania”

Innowacja czytelnicza „Radość czytania” oficjalnie powstała w roku szkolnym 2018/2019, choć tak naprawdę częste głośne czytanie dla uczniów odbywało się znacznie wcześniej. Pilotażowe słuchanie książek przez uczniów dowiodło, że jest to bardzo potrzebne działanie, które sprawia dzieciom wielką przyjemność. Połączyliśmy więc przyjemne z pożytecznym.

„PISARZE I POECI UCZĄ CZYTAĆ DZIECI”

W minionym roku szkolnym zakończyła się innowacja pedagogiczna pt: „Pisarze i poeci uczą czytać dzieci”.

Pożegnanie absolwentów

DZIĘKUJEMY

„Dziś mówimy wdzięczne „dziękuję” i „do zobaczenia”,

bo nasza przygoda z tą szkołą się nie kończy,

tylko odrobinę zmienia…”

– absolwenci SP Koźmin rocznik 2022

Zakończenie roku w przedszkolu i klasie I

Wyróżnienia w nauce

W minionym roku szkolnym najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR 2022

W Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny wyróżnienia zdobyli:

Podsumowanie projektu edukacyjnego “Oto Hałabała, zna go Polska cała”

Pracowite Pszczółki i uczniowie klasy pierwszej kończą wspólną przygodę z projektem edukacyjnym “Oto Hałabała, zna go Polska cała”.

Empatyczna Klasa

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas VII i VIII naszej szkoły przystąpili do II Ogólnopolskiego Projektu Empatyczna klasa. W ramach co miesięcznych misji wykonywali różne zadania, które następnie były dokumentowane przez koordynatorki – Urszulę Kaniewską i Zofię Cichomską.  

70-lecie szkoły

W środę 15 czerwca w murach Szkoły Podstawowej w Koźminie w obecności Wójta Gminy Brudzew – pana Cezarego Krasowskiego, przewodniczącej Rady Rodziców – pani Justyny Kowalewskiej oraz całej społeczności szkolnej została złożona KAPSUŁA CZASU upamiętniająca jubileusz 70–lecia istnienia placówki. To wydarzenie było domknięciem roku jubileuszowego.

Dzień Dziecka

Tegoroczny Dzień Dziecka był wyjątkowy dla naszych uczniów. A to za sprawą licznych atrakcji, jakie zostały przygotowane dla naszych milusińskich.