Wpisy z kategorii: Projekty

Ćwiczenia terenowe „Geometria w środku Polski”

W miniony piątek uczniowie klas VI i VIII uczestniczyli w zajęciach terenowych w Uniejowie w ramach projektu „Etnomatematyka, czyli geometryczna podróż przez świat”. Hasło przewodnie dzisiejszych zajęć to „Geometria w środku Polski”.

Zajęcia terenowe miały charakter interdyscyplinarny – łączyły wiedzę nie tylko z geometrii i geografii, ale także z historii.

Szkolny konkurs fotograficzny „Zobaczyć geometrię – przyroda i architektura”

13 czerwca 2024 r. ogłoszono wyniki szkolnego konkursu fotograficznego “Zobaczyć geometrię – przyroda i architektura” zorganizowanego w ramach projektu “Etnomatematyka, czyli geometryczna podróż przez świat”.

Celem konkursu było nie tylko rozwijanie pasji fotograficznych u uczniów, ale także kształtowanie umiejętności zauważania elementów geometrycznych, figur czy brył w najbliższym otoczeniu. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów klas I-VIII. W konkursie wzięło udział 12 uczniów.

Ćwiczenia terenowe w ramach projektu „Etnomatematyka…”

29 maja 2024 r. w słoneczne popołudnie uczniowie klas 6-8 uczestniczyli w ćwiczeniach terenowych w ramach projektu “Etnomatematyka, czyli geometryczna podróż przez świat “.

Uczniowie zwiedzali północną część gminy Brudzew, zaczynając od miejscowości Cichów a kończąc na Olimpii. Podczas zajęć wykorzystywali wiedzę geometryczną do rozwiązywania różnych zadań, np. wyznaczali azymut, obliczali średnicę i wiek drzewa na podstawie jego obwodu, wyznaczali wysokość względną pagórka, szacowali odległości, rozwiązywali zadania z zastosowaniem skali, wyznaczali średnicę zagłębienia po oczku polodowcowym. Dodatkowo obserwowali też formy polodowcowe, poznając ich genezę a także dowiedzieli się ciekawych informacji na temat Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Uczniowie podziwiali też panoramę Brudzewa z najwyżej położonego punktu w naszej okolicy, który znajduje się na wysokości ok. 161 m n.p.m. 

„Wariacje na temat symetrii” – warsztaty w ramach projektu „Etnomatematyka…”

20 maja 2024 r. w ramach projektu “Etnomatematyka, czyli geometryczna podróż przez świat” odbyły się warsztaty pt. “Wariacje na temat symetrii”. Nasi uczniowie “odbyli geometryczną podróż” do południowych Indii.

Geometria z wnętrza Ziemi – warsztaty w ramach projektu „Etnomatematyka,…”

W dniu 8 maja 2024 r. uczniowie klas VI-VIII mogli poczuć się jak studenci, ponieważ uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez dr Beatę Stanisławczyk na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Hasło przewodnie dzisiejszych warsztatów brzmiało „Geometria z wnętrza Ziemi”.  Uczniowie w ramach projektu „Etnomatematyka, czyli geometryczna podróż przez świat” uczestniczyli w prelekcji „Świat minerałów i skał” oraz warsztatach w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.  

Etnomatematyka, czyli geometryczna podróż przez świat

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała grant z mFundacji w wysokości 7 080 zł na realizację projektu pt. „Etnomatematyka, czyli geometryczna podróż przez świat”. 

W projekcie uczestniczyć będą uczniowie klas VI-VIII, którzy będą mieli okazję brać udział w warsztatach, wyjazdach i zajęciach terenowych. Autorem projektu jest p. Tomasz Suleja.

Gala wręczania nagród EITA 2023, Warszawa

W dniu 30 listopada odbyło się uroczyste wręczenie Europejskiej Nagrody za Innowacyjność w Nauczaniu 2023. Nasza szkoła była nominowana przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ za realizację projektu „Lego Mindstorms EV3 w edukacji szkolnej STEM”. Nagroda jest uhonorowaniem pracy całej społeczności szkolnej. Jest wyrazem uznania za zaangażowanie i pasję w nauczaniu oraz nieustanną pracę nad poprawą jakości edukacji w kraju i w Europie. O jej wyjątkowości świadczyć może fakt, że laureaci nagrody EITA zapraszani są również do Brukseli do siedziby Komisji Europejskiej.

Spotkanie koordynatorów nagrodzonych projektów Erasmus+ w Brukseli, Belgia

Projekt „Lego Mindstorms EV3 w edukacji szkolnej STEM” zostanie w naszej pamięci na długo głównie dzięki nagrodzie jaką zapewnił naszej szkole – Europejskiej Nagrodzie za Innowacyjność EITA 2023. Jej uroczyste wręczenie miało miejsce w Brukseli w listopadzie 2023.

Projekt “Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”

Oznakowanie miejsca realizacji Projektu CSW@2020 (2)

 

Nasza szkoła została laureatką Europejskiej Nagrody za Innowacyjność w Nauczaniu (EITA)

Nasza szkoła została laureatką Europejskiej Nagrody za Innowacyjność w Nauczaniu (EITA). Jest to wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską i służy uhonorowaniu wyróżniających się praktyk dydaktycznych opracowanych w ramach programu Erasmus+ oraz wyrażeniu uznania dla pracy nauczycieli i szkół, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój tego zawodu. Nagrody przyznawane są szczególnie wyróżniającym się projektom Erasmus+, a Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji te wyjątkowe projekty wybiera sama, szkoły do tej nagrody nie aplikują samodzielnie.