Wpisy z kategorii: Projekty

„NIEZWYKŁY TYDZIEŃ” – sprawozdanie z pobytu w Kyröskoski w Finlandii

W drugim tygodniu ferii zimowych 15 osobowa grupa uczniów z klasy VI i VIII pod opieką nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Koźminie udała się do malowniczo położonej miejscowości Kyröskoski w Finlandii by spotkać się z fińskimi rówieśnikami z Kyroskosken koulu.

Calendar 2020

Program  Erasmus + akcja KA 229
Projekt: „LEGO®MINDSTORMS®EV3 w edukacji szkolnej STEM”,
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z UE: 37 746,00 EUR

Przedsięwzięcie realizowane przy współpracy ze szkołami w Hiszpanii- IES Ausiàs March  i Rumunii – Scoala Gimnaziala Elena Farago.

OPIS PROJEKTU

Główne cele projektu to:

 1. Wzrost wiedzy i umiejętności wszystkich nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod aktywizujących w edukacji, w tym TIK .
 2. Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów ze szkół partnerskich w wieku 13-15 lat w zakresie matematycznych, cyfrowych i językowych kompetencji kluczowych oraz STEM,
 3. Zwiększenie efektywności edukacji w zakresie przedmiotów takich jak: nauka, technologia, inżynieria i matematyka u uczniów w wieku 13-15 lat ze szkół partnerskich.

Czas trwania od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.

DZIAŁANIA

 1. Szkolenia dla nauczycieli: robotyka, narzędzia TIK wykorzystywane w szkole w edukacji.
 2. Zakup Pakietów inżynierskich LEGO MINDSTORMS EV3: Pakiet Nauka LEGO MINDSTORMS EV3 – programowanie robotów LEGO MINDSTORMS, “Kosmos”,„Energia odnawialna”.
 3. Zajęcia z uczniami: projektowanie i programowanie robotów.
 4. Wykorzystanie metod aktywizujących i narzędzi TIK na przedmiotach przyrodniczych, matematyce, praca z pakietem LEGO MINDSTORMS EV3.
 5. Mobilność uczniów i nauczycieli – wizyty w szkołach partnerskich.

Działania o charakterze lokalnym to:

 • miniprojekty,
 • wycieczki edukacyjne do obserwatorium,
 • zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego,
 • lekcje tematyczne,
 • spotkania tematyczne z uczniami, rodzicami,
 • organizacja “Dnia otwartego Erasmus+”.

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Przedsięwzięcie: „Nauczanie matematyki przez sztukę na podstawie polskiej i fińskiej
współpracy szkół podstawowych”,
finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z UE: 95 601,00 PLN

 

Przedsięwzięcie realizowane przy współpracy ze szkołą fińską.
Czas trwania: od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r.

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu  jest rozwój matematycznych kompetencji kluczowych w procesie nauczania przedmiotów związanych ze sztuką.

Działania:

 1. Cykl zajęć przygotowawczych:  kulturowo – językowe, edukacyjne, warsztatowe.
 2. Przygotowanie scenariuszy zajęć, opracowanie kalendarza na rok 2020, komiksu.
 3. „Tydzień matematyki”.
 4. Prowadzenie blogu.
 5. Zajęcia otwarte dla nauczycieli.
 6. Wideokonferencje.
 7. Mobilność uczniów i nauczycieli – wizyta w szkole fińskiej: Kyroskosken koulu w  Kyröskoski, w okresie od 02.02.2020 r. do 08.02.2020 r.

Native speaker w szkole

Alex Riddell, stypendystka Fundacji Fulbright, spotkała się z uczniami. Ta niezwykle czarująca młoda osoba opowiedziała o swojej ojczyźnie, zwyczajach tam panujących, najważniejszych świętach.

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI

Wzór oświadczenia uczestnika Przedsięwzięcia_PMU

Wzór_karty_zgłoszenia ucznia do mobilności_PMU

Wolontariusz z Indii

Wolontariusze z organizacji AIESEC w naszej szkole ? Czemu nie.

„Muzyka moją pasją”

Integracja, dobre relacje i miło spędzony czas to słowa najlepiej podsumowujące nasz kwietniowy wyjazd do stolicy.