Wpisy z kategorii: Informacje

Dowozy i odwozy uczniów

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2018/ 2019

Oddział przedszkolny – podręczniki i ćwiczenia

Podręczniki i ćwiczenia do religii

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO

Klauzula informacyjna

Bezpieczne ferie – informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Kodeks zachowania w lesie

Kliknij „czytaj więcej” , aby zapoznać się z kodeksem zachowania w lesie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego

Osiągnięcia naszych uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Osiągnięcia naszych uczniów 

Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017: 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Koźminie z filią w Krwonach w roku szkolnym 2015/2016

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego na podst.art.22nust.2.pkt.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,z  późn. zm.)

  1. 02  listopada 2015r.
  2. 22  grudnia 2015r.( spotkania przy wigilijnym stole)
  3. 05  kwietnia  2016r. (Sprawdzian kl.VI) 
  4. 02 maja 2016r.
  5. 27 maja 2016r.
  6. 01 czerwca 2016r. (Dzień Dziecka)

Dyrektor szkoły: Krystyna Sznycer