Wpisy z kategorii: Dokumenty

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2022/2023

Szkolny Zestaw Podręczników 2022-2023

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŹMINIE

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Statut Szkoły Podstawowej w Koźminie

Dokumenty 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 

 

 

 

Kalendarz działań podejmowanych przez Szkołę Podstawową w Koźminie w roku szkolnym 2018/2019

Kalendarz działań

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzew.

Dokumenty 2017/2018

Kliknij Czytaj więcej, by zapoznać się z aktualnymi dokumentami szkoły

Aktualne dokumenty

Kliknij „Czytaj więcej”, by zapoznać się z aktualnymi dokumentami szkoły

Dokumenty 2016/2017

Dokumenty 2016/2017