Wpisy z kategorii: O szkole

Koźminska szkoła – wiersz

Przeminęło lat już sporo

Więc rozglądam się wokoło

Szukam ciągle dawnych czasów:

Miłych zabaw i hałasów

Które w szkole rozbrzmiewały

No  i uczyć się kazały.

Nasza klasa – Leszek Grzelak, absolwent 1953

Sześćdziesiąt lat temu, 25 czerwca 1953 gromadka dziewcząt i chłopców otrzymała z rąk Józefa Adamiaka, ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Koźminie świadectwa ukończenia szkoły.

Szkoła Podstawowa w Koźminie

POCZĄTKI EDUKACJI W KOŹMINIE

Historia szkolnictwa w Koźminie sięga 1919 roku. Wówczas szkoła mieściła się w domu Józefa Włodarczyka. Przybywało uczniów i w 1922 roku szkołę przeniesiono do Józefa Kuźnika. W 1927 roku do szkoły przyszli uczniowie z Kordowni i Kuźnicy Janiszewskiej, dlatego nauka rozpoczęła się w domach Czesława Piotrowskiego i Józefa Antosika. Grono pedagogiczne liczyło 4 nauczycieli, a funkcję kierownika pełnił Ignacy Polipowski, potem, do wybuchu wojny, Kazimierz Zaręba.