OTWARCIE BOISKA

OTWARCIE BOISKA

Regulamin
korzystania z boiska w czasie pandemii koronawirusa COVID -19

Uczniowie z najwyższą średnią ocen w nauce w roku szkolnym 2019/2020

Uczniowie z najwyższą średnią ocen w nauce

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe

Program Ministerstwa Finansów – „Finansoaktywni”

Finansoaktywni to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli organizowany przez Ministerstwo Finansów. Tegoroczna edycja skierowana była do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, a jej misja brzmi Planujemy budżet.

BEZPIECZNE WAKACJE

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2020

 

W dniach od 2 czerwca do 5 czerwca nasi uczniowie uczestniczyli w konkursie matematycznym KANGUR 2020.

Informacja

Ze względu na trwający reżim sanitarny związany z zagrożeniem koronawirusem, boisko szkolne, siłownia zewnętrzna i plac zabaw w Szkole Podstawowej w Koźminie  są zamknięte. Przypominam, że w okresie pandemii za bezpieczeństwo związane z zarażeniem koronawirusem osób korzystających z w/w obiektów, odpowiada  zarządca. O zmianie decyzji będziemy Państwa informować na stronie internetowej szkoły: www.sp-kozmin.brudzew.pl
Za utrudnienia przepraszamy.
Krystyna Sznycer – Dyrektor Szkoły

8 czerwca – Światowy Dzień Oceanów

8 czerwca 2020 roku obchodzony jest Światowy Dzień Oceanów. Mimo, że oceany zajmują większą część powierzchni Ziemi i zamieszkuje je ponad 90 % stworzeń całej planety, są wciąż mało zbadane i dla człowieka pozostają zagadką.

Światowy Dzień Bez Tytoniu – 31 maja

Światowy Dzień bez Tytoniu, ang. World No Tobacco Day – święto obchodzone 31 maja.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŹMINIE PODCZAS PANDEMII COVID-19

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Od 18 maja 2020 r. uczniowie mogą w dalszym ciągu uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych  realizowanych w sposób zdalny lub za zgodą rodziców w szkole.
Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zdalnym nauczaniu lub w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych i w pomniejszonej liczbie godzin zajęć dydaktycznych w szkole.
Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mogą korzystać w szkole z indywidualnych konsultacji
z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych).
Od 1 czerwca  2020 r. wszyscy uczniowie mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji
z nauczycielem. Chęć spotkania, lub uczestniczenia w zajęciach uczeń lub rodzic zgłasza wychowawcy klasy, a ten informuje dyrektora szkoły.