Innowacja z robotyki

Innowacja z robotyki „Programowanie robotów Lego Mindstorms EV3”

Innowacja pedagogiczna „Z empatią za pan brat”

Innowacja pedagogiczna Z empatią za pan brat była prowadzona w klasie VII w terminie od listopada 2021 r. do czerwca 2022r.

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „Practice makes perfect. Ćwiczenie czyni mistrza”

Innowacja „Podróż do krainy żywiołów”

Innowacja dedykowana była dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Zajęcia prowadzone były w oparciu o metody aktywizujące i metodę praktycznego działania, a program innowacji został opracowany zgodnie z programem nauczania przedszkolnego. Innowacja realizowana była od 31.01.2022r. do 28.02.2022r.

Innowacja geograficzna „Przez rękę do głowy”

Innowacją objęci zostali uczniowie klas 5-8. Prowadzona była na lekcjach geografii. Innowacja powstała w celu zainteresowania uczniów geografią oraz z potrzeby nauczenia uczniów posługiwania się mapą.

Innowacja czytelnicza „Radość czytania”

Innowacja czytelnicza „Radość czytania” oficjalnie powstała w roku szkolnym 2018/2019, choć tak naprawdę częste głośne czytanie dla uczniów odbywało się znacznie wcześniej. Pilotażowe słuchanie książek przez uczniów dowiodło, że jest to bardzo potrzebne działanie, które sprawia dzieciom wielką przyjemność. Połączyliśmy więc przyjemne z pożytecznym.

Pożegnanie absolwentów

DZIĘKUJEMY

„Dziś mówimy wdzięczne „dziękuję” i „do zobaczenia”,

bo nasza przygoda z tą szkołą się nie kończy,

tylko odrobinę zmienia…”

– absolwenci SP Koźmin rocznik 2022

Zakończenie roku w przedszkolu i klasie I

Wyróżnienia w nauce

W minionym roku szkolnym najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR 2022

W Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny wyróżnienia zdobyli: