Wpisy z kategorii: POWER

„NIEZWYKŁY TYDZIEŃ” – sprawozdanie z pobytu w Kyröskoski w Finlandii

W drugim tygodniu ferii zimowych 15 osobowa grupa uczniów z klasy VI i VIII pod opieką nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Koźminie udała się do malowniczo położonej miejscowości Kyröskoski w Finlandii by spotkać się z fińskimi rówieśnikami z Kyroskosken koulu.

Calendar 2020

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Przedsięwzięcie: „Nauczanie matematyki przez sztukę na podstawie polskiej i fińskiej
współpracy szkół podstawowych”,
finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z UE: 95 601,00 PLN

 

Przedsięwzięcie realizowane przy współpracy ze szkołą fińską.
Czas trwania: od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r.

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu  jest rozwój matematycznych kompetencji kluczowych w procesie nauczania przedmiotów związanych ze sztuką.

Działania:

  1. Cykl zajęć przygotowawczych:  kulturowo – językowe, edukacyjne, warsztatowe.
  2. Przygotowanie scenariuszy zajęć, opracowanie kalendarza na rok 2020, komiksu.
  3. „Tydzień matematyki”.
  4. Prowadzenie blogu.
  5. Zajęcia otwarte dla nauczycieli.
  6. Wideokonferencje.
  7. Mobilność uczniów i nauczycieli – wizyta w szkole fińskiej: Kyroskosken koulu w  Kyröskoski, w okresie od 02.02.2020 r. do 08.02.2020 r.

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI

Wzór oświadczenia uczestnika Przedsięwzięcia_PMU

Wzór_karty_zgłoszenia ucznia do mobilności_PMU buyantibiotics24.net