Obchody towarzyszące beatyfikacji Rodziny Ulmów

Dnia 10 września 2023 roku w Markowej odbędzie się Beatyfikacja Wiktorii i Józefa Ulmów oraz ich dzieci – polskiej rodziny, która została zamordowana w 1944 roku przez niemieckich okupantów, za ukrywanie w swoim domu Żydów.

Michał Kiciński zdobył IV miejsce w Polsce w finale teoretycznym konkursu geologicznego

13 czerwca 2023r. odbył się ustny finał XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem „Geologiczna różnorodność Ziemi”.

Michał Kiciński, jako laureat I miejsca w pisemnym półfinale regionalnym, reprezentował oddział wielkopolsko-dolnośląski w finale krajowym i zdobył IV miejsce w Polsce.

Gratulujemy Michałowi tak wysokiego wyniku.

Do konkursu Michała przygotowywał nauczyciel geografii – pan Tomasz Suleja.

Pożegnanie absolwentów

23 czerwca 2023r. dla 14 uczniów naszej szkoły będzie dniem historycznym, bowiem właśnie wtedy dołączyli on do grona absolwentów Szkoły Podstawowej w Koźminie.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca dzieci z oddziałów przeszkolonych oraz uczniowie klas I – VII naszej szkoły wzięli udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego. Najpierw 3 dziewczynki zaśpiewały piosenki, a następnie starsi uczniowie – uczestnicy koła tanecznego – zaprezentowali taniec.  Po części artystycznej nastąpiło rozdanie nagród uczniom wyróżniającym się w nauce, czyli tym, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 4,75, a tym samym świadectwo z paskiem.  Pani dyrektor Krystyna Sznycer oraz wójt Gminy Brudzew pan Cezary Krasowski gratulowali sukcesów, jakie osiągnęli w tym roku nasi uczniowie i życzyli im udanych wakacji.

Podsumowanie innowacji “Czas na czytanie”

W ramach innowacji pt. „Czas na czytanie” uczniowie klasy pierwszej i trzeciej rozwiązywali zagadki i quizy dotyczące znajomości bajek i legend.  Podsumowaniem innowacji był konkurs plastyczny. Dzieci przygotowały prace, na których przedstawiły swoich ulubionych bohaterów. 

„Laboratorium teraźniejszości” – innowacja pedagogiczna

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć  (Maria Skłodowska –  Curie)

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły brali udział w programie innowacyjnym „Laboratorium teraźniejszości” .

W obliczu wielkiego postępu naukowo – technicznego należy wdrażać uczniów do obcowania z doświadczeniem, eksperymentem i nowymi technologiami. Program innowacyjny „Laboratorium teraźniejszości” pozwolił rozwinąć uczniom zainteresowania w zakresie nauk przyrodniczych oraz elementów programowania. Sprzyjał rozwijaniu ciekawości poznawczej i chęci wyjaśnienia zasad rządzących światem. Pozwolił na zrozumienie zmian, które powoduje działalność człowieka oraz rozumienie swojej odpowiedzialności jako mieszkańca Ziemi.

Gdańsk – przeszłość i nowoczesność

20 czerwca 2023r. uczniowie klas 4-8 naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej do Gdańska, która została zorganizowana w ramach projektu MEiN „Poznaj Polskę”. Celem tego wyjazdu było: utrwalenie i poszerzenie wiadomości nt. historii naszego kraju – bohaterskiej obrony Westerplatte we wrześniu 1939r., poznanie historii i zabytków Gdańska oraz budzenie wśród uczniów patriotyzmu i świadomości narodowej. 

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Turku

Los bezdomnych zwierząt nie jest nam obojętny. Z tego powodu Szkolny Wolontariat zorganizował pomoc dla schroniska w Turku. Zebrano karmę dla psów i kotów, którą przekazano schronisku.

Dziękujemy pięknie za udział w zbiórce na rzecz schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Turku.

Gminny Konkurs z Języka Angielskiego „Shooting Star”

Tegoroczna, XV edycja konkursu, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i brało w niej udział 69 uczniów ze wszystkich szkół w gminie. Pomysłodawcą konkursu jest p. Przemysław Walerian i p. Piotr Kwieciński, który w tym roku osobiście wspierał uczestników wraz ze swoimi gośćmi z Włoch, Austrii, Holandii i UK. Wójt Gminy Brudzew – p. Cezary Krasowski i Przewodniczący Rady Gminy – p. Kazimierz Wdowiński oraz Radni Gminni kontynuują tradycję organizacji tego konkursu, którego celem jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. Od wielu lat nad wyborem zadań i ułożeniem testu czuwa p. Krzysztof Pilarczyk.

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023r.

W dniu 16 czerwca b.r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, z dniem 1 lipca 2023 r. stan zagrożenia epidemicznego zostaje ODWOŁANY.