Obchody towarzyszące beatyfikacji Rodziny Ulmów

Dnia 10 września 2023 roku w Markowej odbędzie się Beatyfikacja Wiktorii i Józefa Ulmów oraz ich dzieci – polskiej rodziny, która została zamordowana w 1944 roku przez niemieckich okupantów, za ukrywanie w swoim domu Żydów.W celu lepszej koordynacji działań towarzyszących temu wydarzeniu oraz upowszechnieniu wiedzy o dziedzictwie Rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów, jak również  pamięci o Polakach ratujących osoby narodowości żydowskiej pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej, powołany został przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Komitet ds. Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów.

W naszej szkole uczniowie zostali zapoznani z losami Rodziny Ulmów na lekcjach historii i religii. Ponadto wykonana została gazetka ścienna, która znajduje się na dolnym korytarzu.