„Prezenty bez pudła”

W ramach współpracy z Unicef uczniowie naszej szkoły przez cały listopad zbierali pieniądze na pomoc dzieciom z najuboższych rejonów świata oraz ich rodzinom. Braliśmy udział w akcji „Prezenty bez pudła”, polegającej na podarowaniu wybranych przez siebie produktów. Prezenty bez Pudła to oryginalny sposób na wsparcie działań UNICEF, który łączy radość pomagania z przyjemnością obdarowywania bliskich prezentami. Pomoc jest realna, ponieważ zakupione produkty wysyłane są tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Zebraliśmy 267 złotych, za zebrane pieniądze członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem p. Tomaszem Suleją i koordynatorem akcji p. Zofią Cichomską wybrali, że zakupione zostaną: szczepionki przeciw gruźlicy, szczepionki przeciw polio, produkty do walki z niedożywieniem oraz plecaki szkolne. Organizatorzy serdecznie dziękują całej społeczności szkolnej za włączenie się w tę piękną i potrzebną akcję. Wpisała się ona doskonale w motto, które na stałe towarzyszy uczniom naszej szkoły, czyli słowom Jana Pawła II:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”