Nasza szkoła została laureatką Europejskiej Nagrody za Innowacyjność w Nauczaniu (EITA)

Nasza szkoła została laureatką Europejskiej Nagrody za Innowacyjność w Nauczaniu (EITA). Jest to wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską i służy uhonorowaniu wyróżniających się praktyk dydaktycznych opracowanych w ramach programu Erasmus+ oraz wyrażeniu uznania dla pracy nauczycieli i szkół, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój tego zawodu. Nagrody przyznawane są szczególnie wyróżniającym się projektom Erasmus+, a Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji te wyjątkowe projekty wybiera sama, szkoły do tej nagrody nie aplikują samodzielnie. Tym bardziej się cieszymy, bo nie spodziewaliśmy się takiego wyróżnienia. Nasza szkoła dzięki projektowi „Lego Mindstorms EV3 w edukacji szkolnej STEM”, realizowanego ze szkołami w Hiszpanii- IES Ausiàs March  i Rumunii – Scoala Gimnaziala Elena Farago, znalazła się wśród elitarnej grupy nagrodzonych dziewięćdziesięciu trzech szkół w całej Europie, a czterech w Polsce – jedyną w obszarze szkoły podstawowe.

Autorką projektu i koordynatorem była Pani Urszula Kaniewska, nauczyciel języka angielskiego.

Projekt realizował zespół w składzie: Krystyna Sznycer – dyrektor szkoły, nauczyciele: Urszula Kaniewska – koordynator, Ilona Wojtczak, Tomasz Suleja oraz wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Koźminie, Pracownicy, Uczniowie i Rodzice.

Dyrektor szkoły dziękuje koordynatorowi Pani Urszuli Kaniewskiej oraz wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, który został wyróżniony nagrodą przez Komisję Europejską.

Dziękuje też za wsparcie w realizacji tego projektu oraz innych międzynarodowych projektów wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły: Panu Cezaremu Krasowskiemu Wójtowi Gminy Brudzew, Panu Kazimierzowi Wdowińskiemu i Państwu Radnym Gminy Brudzew, Panu Pawłowi Jacaszkowi Zastępcy Wójta Gminy Brudzew, Panu Tomaszowi Józefowiczowi Sekretarzowi Gminy Brudzew, Pani Wiolettcie Gadomskiej Skarbnik Gminy Brudzew, Państwu Radnym Powiatu Tureckiego z Gminy Brudzew, Panu Pawłowi Stroiwąsowi i Nadleśnictwu Turek, Druhom z OSP i Paniom z KGW w Koźminie, Krwonach i Janowie. Za obsługę finansową dziękuje Pani Małgorzacie Jafra Kierownik Gminnego Centrum Usług Wspólnych i Pracownikom.

Piszą o nas

https://www.turek.net.pl/powiat/36117-wideo-przyjemne-z-pozytecznym-szkola-w-kozminie-wyrozniona-dzieki-projektowi-leg

https://www.iturek.net/fakty/wielki-sukces-malej-szkoly-podstawowka-w-kozminie-z-nagroda-komisji-europejskiej

https://erasmusplus.org.pl/eita-lista-laureatow-2023

https://innovative-teaching-award.ec.europa.eu/projects/legor-mindstormsr-ev3-stem-school-education_en