Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.

Marcin Brykczyński „O prawach dziecka”

20 listopada świętowany był Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku uczczono go szczególnie ze względu na mijające 30 lat od ustanowienia Konwencji Praw Dziecka.
Szkoła Podstawowa w Koźminie dołączyła do inicjatywy UNICEF Polska i wszyscy wspólnie świętowaliśmy uchwalenie najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to oficjalne święto w polskim kalendarzu. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.
Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował happening poświęcony prawom dziecka. Wszystkie dzieci otrzymały niebieskie balony – kolor UNICEF, a na szkolnym korytarzu zaprezentowana została gazetka tematycznie związana z prawami i obowiązkami najmłodszych.
Prowadzone były pogadanki nt. Praw Dziecka, przybliżona została ich wielka ranga oraz znaczenie w przyszłym dorosłym życiu.
Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klasy drugiej zrealizowały moduł „Mały Miś i prawa dziecka” w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Do realizacji modułu zaprosiły swoich kolegów z klasy trzeciej i pierwszej.
Wszystkie dzieci zostały zapoznane z Kodeksem Praw Dziecka. Każde z praw omawialiśmy bardzo dokładnie, z zaznaczeniem tego, że ich spełnienie związane jest również z poczuciem obowiązku człowieka wobec człowieka.
Ten dzień miał wielkie znaczenie dla wszystkich dzieci. Mamy nadzieję, że poprzez zabawę przybliżyliśmy i uświadomiliśmy dzieciom, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć, jak z nich korzystać.
Celem akcji związanej z obchodami „Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka” było kształtowanie społeczności szkolnej poprzez edukację w zakresie praw dziecka. Podejmowana przez uczniów szkoły aktywność wpłynęła pozytywnie na rozwój ich osobowości ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Opracowała:
Ilona Wojtczak, Grażyna Pasik