„Laboratorium teraźniejszości” – innowacja pedagogiczna

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć  (Maria Skłodowska –  Curie)

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły brali udział w programie innowacyjnym „Laboratorium teraźniejszości” .

W obliczu wielkiego postępu naukowo – technicznego należy wdrażać uczniów do obcowania z doświadczeniem, eksperymentem i nowymi technologiami. Program innowacyjny „Laboratorium teraźniejszości” pozwolił rozwinąć uczniom zainteresowania w zakresie nauk przyrodniczych oraz elementów programowania. Sprzyjał rozwijaniu ciekawości poznawczej i chęci wyjaśnienia zasad rządzących światem. Pozwolił na zrozumienie zmian, które powoduje działalność człowieka oraz rozumienie swojej odpowiedzialności jako mieszkańca Ziemi.

Podczas zajęć uczniowie:

 • Prowadzili proste prace badawcze obejmujące treści z chemii, fizyki i biologii;
 • Przygotowywali się do roli asystenta nauczyciela na zajęciach badawczych dla młodszych uczniów;
 • Poznawali Photona – robota edukacyjnego wprowadzającego do programowania;
 • Tworzyli modele przestrzenne z wykorzystaniem długopisów 3D;
 • Wykorzystywali okulary VR do oglądania wirtualnej rzeczywistości przypominającej do złudzenia otaczający nas świat;
 • Przedstawiali modelowo za pomocą doświadczenia zjawiska przyrodnicze;

Uczniowie kształcili i doskonalili umiejętności:

 • planowania i prowadzenia obserwacji oraz eksperymentów przyrodniczych, a także ich dokumentowania,
 • interpretowania wyników doświadczeń,
 • formułowania spostrzeżeń, wniosków,
 • planowania i organizowania własnej nauki,
 • współdziałania w zespole, skutecznej komunikacji,
 • posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i korzystania z przyrządów obserwacyjnych, pomiarowych w sposób prawidłowy i bezpieczny,
 • posługiwania się technologią informacyjną i programami multimedialnymi.

Uczniowie dostrzegali związki przyczynowo – skutkowych zachodzące między działalnością człowieka, a stanem środowiska. Poszerzali wiedzę  z wybranych działów tematycznych.