Wolontariusz z Indii

Wolontariusze z organizacji AIESEC w naszej szkole ? Czemu nie.Młodzi ludzie z całego świata, którzy zrzeszają się w tej organizacji z ochotą przyjeżdżają do szkół, gdzie prowadzą dla uczniów warsztaty w języku angielskim i przybliżają kulturę swojego kraju. Takie wizyty dla uczniów to okazja do poznania innych kultur, a przede wszystkim do doskonalenia języka angielskiego w praktyce.
Na oficjalnej stronie AIESEC czytamy, że misją organizacji jest dążenie do osiągnięcia pokoju na świecie i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego poprzez: rozwijanie w młodych ludziach cech liderskich oraz praktyczne doświadczenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych. Aktywne działanie w organizacji pozwala o wiele bardziej zrozumieć otaczający świat, rozwija umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań niezależnie od wyzwań. Pozwala zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także pasje i wartości, które motywują do działania na rzecz lokalnego środowiska.
W tym roku nasza szkoła gościła studenta z Indii. Był to Aditya Mittal – młody człowiek, podróżujący po Europie w ramach projektów organizacji AIESEC. Przez sześć tygodni prowadził z uczniami regularne lekcje języka angielskiego, przybliżył kulturę i tradycje swojego kraju. Była to dla uczniów i pracowników niezwykła i niezapomniana lekcja życia – otwartości, akceptacji, tolerancji, różnorodności, ale chyba przede wszystkim przyjaźni i budowania relacji.
Projekt wsparli również: Gmina Brudzew, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Koźminie. Dzięki uprzejmości Pana Cezarego Krasowskiego Wójta Gminy Brudzew gość z Indii poznał urząd gminy, zakłady pracy, ciekawe miejsca oraz plany inwestycyjne władz samorządowych. Podczas wizyty wsparcia udzielili również: Pan Tomasz Józefowicz Sekretarz Gminy Brudzew, Pani Dominika Kaszyńska –Fisiak zastępca Kierownika Referatu Ochrony środowiska, Pani Mirosława Wdzięczna dyrektor VET-LAB BRUDZEW oraz Pani Agnieszka Spławska, właścicielka Domu Noclegowego w Brudzewie.
Wizyta wolontariusza była częścią projektu „Muzyka moją pasją” realizowanego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Autorką i koordynatorem projektu jest Pani Urszula Kaniewska- nauczyciel języka angielskiego.