„Z Wróbelkiem Elemelkiem  drugoklasiści i przedszkolaki z grupy „Pracowite Pszczółki” realizują kwietniowe zadania”

W  ramach projektu edukacyjnego “Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” dzieci z drugiej klasy i oddziału przedszkolnego „Pracowite Pszczółki” wykonały kwietniowe zadanie.  Zapoznały się z opowiadaniem “O kwoczce w koszyku i smoczym języku”, które bardzo im się podobało. Omawiając treść opowiadania dzieci zrozumiały, że nie należy wtrącać się w nie swoje sprawy.

Następnie oglądały różne rodzaje ptasich jaj i dowiedziały się wiele ciekawostek o nich – porównywały ich wielkość, kolor oraz ustalały, które jajko jest największe, a które najmniejsze i do kogo one należą. Podawały propozycje, jakie potrawy można z nich wykonać. Poszerzyły wiedzę na temat budowy jajka poprzez wysłuchanie informacji, oglądanie i praktyczne działania w asyście swojego przyjaciela Wróbelka Elemelka.