Rekomendowany program profilaktyczny “Debata”

Dnia 25 października 2023 r. uczniowie klas VI–VII Szkoły Podstawowej w Koźminie wzięli udział w warsztatach, prowadzonych w ramach Programu profilaktycznego ,,Debata”. Program ten rekomendowany jest przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. “Debata” to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, której autorem jest Krzysztof Wojcieszka.

Celem głównym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u młodzieży stojącej przed progiem inicjacji alkoholowej. W programie wykorzystywane są następujące strategie profilaktyczne: kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych piciu alkoholu przez dzieci i młodzież; konfrontowanie cenionych wartości z ryzykownymi zrachowaniami; przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji zachowań; “osobiste postanowienie” (bez finalizacji w toku zajęć).

Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie podnieśli poziom wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych. Mieli szansę na zmianę błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych). Uświadomili sobie, że warto promować zdrowy styl życia. Kształtowali asertywność, która jest szczególnie ważna w sytuacji nacisków środowiskowych (zwłaszcza presji rówieśniczej).W programie wykorzystano metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i pozytywnie go ocenili.

Program  został sfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzewie.