Realizacja Programu „Przyjaciele Zippiego”

Realizacja Programu „Przyjaciele Zippiego”
oddział przedszkolny
rok szkolny 2019/ 2020

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci
w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.
Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności
w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach
z konkretnymi problemami, czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Celem programu było uświadomienie dzieciom, jak mają sobie radzić z trudnościami w życiu.
Program wskazywał jak szukać sposobów rozwiązania problemów, jak prosić o pomoc i jak oferować pomoc innym.  Najważniejszą zasadą było  wybranie dobrego rozwiązania danego problemu,
które pomoże dziecku poczuć się lepiej i nie skrzywdzi innych.
W roku szkolnym 2019/ 2020 realizowałam program „Przyjaciele Zippiego” w grupie dzieci 6 – letnich. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu (począwszy od miesiąca października 2019 r.)
W trakcie zajęć zrealizowałam moduły: „Uczucia”, „Komunikacja”, „Nawiązywanie i zrywanie więzi”, „Rozwiązywanie konfliktów”. W trakcie realizacji modułów dzieci dowiedziały się jak radzić sobie
z problemami i jakich szukać rozwiązań problemów, aby nie krzywdzić siebie i innych.
Dzieci bardzo chętnie brały udział w tych spotkaniach. Każde zajęcie zaczynały się i kończyły w ten sam sposób, według znanego wszystkim schematu. Dzieci miały mnóstwo ciekawych pomysłów oraz chętnie opowiadały o różnych sytuacjach, jakie zdarzają się w ich życiu. Rozwijały również swoje zdolności aktorskie poprzez udział w odgrywaniu scenek. Dzięki zajęciom przedszkolaki zaczęły nawiązywać lepsze kontakty z rówieśnikami. Otwarcie mówiły o swoich uczuciach, nauczyły się pomagać innym oraz poznały różne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Przedszkolaki dobrze poznały zasady obowiązujące w trakcie zajęć związanych z programem
„Przyjaciele Zippiego”. Zasady te stały się regułą życia w grupie.
Dzieci z zaangażowaniem dokonywały ewaluacji własnych sukcesów, wypełniały karty ewaluacji na podsumowanie zajęć, zaznaczały najczęściej uśmiechniętą buźkę i słoneczko.