Program profilaktyczny Poruszające Bajki o Emocjach

24 października dzieci ze starszej grupy przedszkolnej” Pracowite Pszczółki” wzięły udział w warsztatach  w ramach programu profilaktycznego „ Poruszające bajki o emocjach”. Warsztaty poprowadzili trenerzy z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki.Program Poruszające Bajki o Emocjach jest programem rekomendowanym dla młodszych dzieci .
Poprzez aktywne uczestnictwo w historii bohaterów warsztatów, dzieci uczą się jak:
● rozpoznawać uczucia swoje i innych,
● nazywać uczucia swoje i innych,
● komunikować się zgodnie z duchem Porozumienia bez Przemocy,
● czekać na swoją kolej,
● radzić sobie z trudnymi emocjami, tj. złość, strach, smutek, rozczarowanie, zazdrość,
● konstruktywnie pomagać rówieśnikom przeżywać trudne emocje.
Główne cele programu :
*wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalno – społecznych.
* radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, komunikowanie swoich potrzeb i odczuć,
* nawiązywanie i utrzymywanie zdrowych relacji z rówieśnikami.

Nasze przedszkolaki na warsztatach zamieniły się w podróżników, którzy „ odwiedzając” różne krainy odwiedziły Królewnę Szarlotkę, której pomogły pokonać złość.

Wszystkie przedszkolaki  aktywnie uczestniczyły w zabawach proponowanych przez trenerów. Poprzez zabawy dramowe mogły lepiej odkryć i zrozumieć swoje emocje oraz poszukać sposobów radzenia sobie z nimi.

Program został sfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzewie.