Koniec stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023r.

W dniu 16 czerwca b.r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, z dniem 1 lipca 2023 r. stan zagrożenia epidemicznego zostaje ODWOŁANY.

Co zmieni się od 1 lipca 2023 roku?

  • zniesiony zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa w przychodniach, poradniach i szpitalach (obowiązek zakładania maseczek w aptekach już zniesiono);
  • zniesiony zostanie obowiązek szczepień wśród medyków;
  • nie będzie możliwości przetwarzania danych osobowych związanych z COVID-19;
  • zostanie przywrócony obowiązek wykonywania badań wynikających z Kodeksu pracy (badania przed rozpoczęciem pracy i badania okresowe – po odwołaniu stanu zagrożenia przewidziano 180 dni na wykonanie zawieszonych badań)
  • niektóre orzeczenia o niepełnosprawności, przedłużane automatycznie podczas pandemii, stracą ważność z końcem tego roku, a niektóre dopiero w 2024 roku
  • zniesiona zostanie dopuszczalność zlecenia pracy zdalnej na zasadach stanu zagrożenia, a także możliwość delegowania pracownika na przymusowy urlop na warunkach COVID-19

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2023 r. poz. 1118