Znam swoje prawa i obowiązki

Każdego roku 20 listopada obchodzony jest w naszym kraju  Dzień Praw Dziecka. Ten dzień ma na celu przypomnieć każdemu, że każde dziecko to człowiek posiadający szereg swoich praw. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.
Dzień Praw Dziecka  to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.
Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Koźminie również świętowały Dzień Praw Dziecka. W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola ubrane na niebiesko- kolor UNICEF. Podczas  zajęć, których tematem były „Prawa i obowiązki dziecka” przedszkolaki dowiedziały się, czym zajmuje się organizacja charytatywna UNICEF, obejrzały film edukacyjny „Prawa Dziecka” , poznały znaczenie słów „prawo” i „obowiązek”. Przedszkolaki losowały też prawa zapisane na kartonikach  i wymieniały się poglądami na temat wylosowanych praw. Na koniec każdy otrzymał niebieski balonik z zapisanym prawem dziecka. Bo przecież, jak mówi wiersz: „Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle że jest mały”.
Na zakończenie zajęć przedszkolaki na wspólnym zdjęciu przekazały wszystkim przesłanie: „Szczęśliwe dzieciństwo dla wszystkich dzieci”.