Zmagania językowe szkół z terenu Gminy Brudzew „Language Abenteuer in Kaczki Średnie”

7 listopada 2019 r. miał miejsce integracyjny wyjazd młodzieży szkół z terenu Gminy Brudzew na wspólne zmagania z językami obcymi w czasie III edycji powiatowego konkursu „Language Abenteuer in Kaczki Średnie”. Szkołę Podstawową w Koźminie reprezentowali:
Wiktoria Marciniak, Łukasz Śmigielski i Łukasz Opas. Celem konkursu była popularyzacja i zachęcenie do nauki języków obcych oraz zwrócenie uwagi na wykorzystanie go w praktyce. Był to konkurs o niestandardowej formule, mający charakter gry miejskiej, podczas której uczestnicy musieli komunikować się w języku angielskim i niemieckim. W tym celu uczniowie zostali podzieleni na grupy i przy użyciu QR- kodów i wskazówek trafiali do stacji, gdzie borykali się z różnorodnymi zadaniami.
Zawodnicy musieli wykazać się spostrzegawczością, kreatywnością, znajomością języków obcych oraz umiejętnością współpracy w grupie na stacjach reklamy, budownictwa, żywienia czy pojazdów samochodowych. Był też escape room oraz legendarny detektyw Sherlock Holmes z kryminalną zagadką.
Metoda tzw. stacji jest jedną z metod uczenia się języka obcego w sposób aktywizujący i praktyczny. Uczniowie wykorzystują to, czego się już nauczyli, ale także poznają nowe słownictwo.
Podsumowaniem konkursu było rozwiązywanie w zespołach szkolnych testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas gry terenowej.
Uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy, ponieważ jako drużyna zajęli  zespołowo drugie miejsce w grze terenowej.

Halina Kuśmirek