Zajęcia z wykorzystaniem robotów Photon

Na lekcjach informatyki uczniowie klasy VI i VII programują roboty Photon.
Przy użyciu robotów Photon realizujemy założenia podstawy programowej w obszarze STEAM: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki.

Na tym etapie uczniowie zapoznają się z podstawami tworzenia kodu zbliżonego do programowania w konsoli. Używając „pseudo-kodu” poznają pojęcia zmiennych, operacji inkrementacji i dekrementacji, zaawansowanego przebiegu programu czy uzależnienia składowych programu od warunków zewnętrznych wokół Photona. Dzięki nim uczniowie uczą się pisać kody źródłowe i sprawdzać czy napisane programy działają prawidłowo. Najciekawsze okazało się programowanie w programie Scratch.
Poprzez zabawę uczniowie nabywają umiejętności niezbędne we współczesnym świecie, czyli kodowanie. Zajęcia prowadzi p. Zofia Cichomska.