Warsztaty ekologiczne “Włącz się w Naszą Misję – Pokonajmy Wspólnie Niską Emisję”

Przedostawanie się szkodliwych substancji do powietrza z pieców, kotłów czy kominków opalanych węglem powoduje, że powstaje zjawisko tzw. “niskiej emisji”. Niska emisja to nic innego, jak utrzymywanie się na wysokości do 40 m nad ziemią szkodliwych substancji w powietrzu.

W związku z tym w dniach 11.10.2017 i 12.10.2017 w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne dla klas V i VI w ramach akcji “Włącz się w Naszą Misję – Pokonajmy Wspólnie Niską Emisję”, które zorganizowane były przez Urząd Gminy w Brudzewie i współfinansowane są ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Celem tych zajęć było zwrócenie uwagi na stan powietrza, którym oddychamy, zaprezentowanie źródeł energii odnawialnej oraz pokazanie, w jaki sposób możemy zapobiegać niskiej emisji. Tematem przewodnim warsztatów było wykorzystanie energii słonecznej.

Uczniowie klas V i VI skorzystali z dwudniowych zajęć (po 3 godziny każda klasa), które przeprowadził przedstawiciel firmy NUVARRO sp. z o.o. – pan Dawid Kuschek. Poza ciekawą teorią uczniowie przeprowadzali doświadczenia na modelach instalacji OZE. Mogli samodzielnie sprawdzić, w jaki sposób działają panele i kolektory słoneczne. Gminnym koordynatorem całego projektu jest p. Dominika Kaszyńska-Fisiak z Gminy Brudzew, która uczestniczyła w drugim dniu zajęć. Pani Dominika rozdała wszystkim uczestnikom warsztatów drobne upominki.

Zakończeniem całej akcji będzie Gminna Olimpiada Wiedzy o Niskiej Emisji, która odbędzie się 30 października 2017r. Naszą szkołę będzie reprezentować 10 uczniów z klas V i VI.