Udział w konkursie MEN “Nauczyciel-Innowator”

Uczniowie klasy VI uczestniczyli w nietypowej lekcji matematyki z wykorzystaniem różnych narzędzi TIK w ramach rządowego programu “Aktywna Tablica”.

Nauczyciel matematyki Pan Tomasz Suleja przygotował zajęcia podczas, których uczniowie korzystali z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych ujętych w programie “Aktywna Tablica” takich, jak: tablica interaktwna, smartfony, tablety, laptopy i aplikacje Photomath oraz GeoGebraGemetry. Tematem zajęć były trapezy i obliczanie ich pól. Wszyscy uczniowie chętnie brali udział w zajęciach.

Z przeprowadzonych zajęć powstał kilkunastominutowy filmik, który został wysłany na konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej “Nauczyciel-Innowator”.

Współautorem filmu jest uczeń klasy VII – Konrad Szafoni.

Film: