Święto pluszowego misia z Photonami

25 listopada br. na zajęciach informatycznych uczniów drugiej klasy odwiedzili starsi uczniowie. Siódmoklasiści  dzielili się swoją wiedzą z młodszymi kolegami i koleżankami, ucząc ich kodowania i programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Photon.

Drugoklasistom sprawiało to niezwykłą radość, gdyż sami próbowali zaprogramować trasy robota. Poprzez takie zajęcia i działania młodsze dzieci ćwiczą logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów. Ponadto mogą rozwijać swoje zainteresowania, nie tylko na zajęciach informatycznych, ale w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych czy pozalekcyjnych.

Na zajęciach nie zabrakło akcentów związanych ze Świętem pluszowego misia, bowiem drugoklasiści sterując Photonem, musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące misiów, które napotykali na trasie robota.