Spotkanie z policjantką

W dniu 03 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z dzielnicową panią Justyną Grabowską. Pani policjantka przeprowadziła pogadankę na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły, bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz cyberprzemocy.