Ślubowanie pierwszoklasistów

Dzień 19 października to ważna data dla dzieci z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Koźminie. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów. Prowadząca powitała zaproszonych gości: dyrektor szkoły, przewodniczącą Rady Rodziców, rodziców, nauczycieli, a w szczególności pierwszoklasistów.

Uczniowie klasy pierwszej przygotowali pod okiem wychowawcy program artystyczny, na który składały się wiersze i piosenki. Do występu dołączyły się również koleżanki i koledzy z klasy drugiej i czwartej. Pierwszoklasiści świetnie poradzili sobie z występami i udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły pani Krystyna Sznycer dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Uhonorowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków. Po uroczystości dzieci udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wychowawczyni p. Wiesława Pawlak serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej uroczystości.