Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

01 września 2022r. nastąpiła inauguracja nowego roku szkolnego.  Po odśpiewaniu hymnu i uczczeniu minutą ciszy poległych podczas II wojny światowej głos zabrała pani Dyrektor Krystyna Sznycer, która powitała zgromadzonych na dziedzińcu gości – wójta Gminy Brudzew – pana Cezarego Krasowskiego, absolwenta naszej szkoły z roku 1953  – pana Leszka Grzelaka z synem, uczniów, Rodziców, Grono Pedagogiczne oraz pracowników szkoły.

W dalszej części odbyło się pasowanie na ucznia pierwszoklasistów. Następnie głos zabrał pan wójt, który wręczył akty nadania awansu zawodowego nauczycielom mianowanym. Życzył także uczniom owocnej pracy, a nauczycielom sukcesów w pracy.

Później pan Leszek Grzelak nawiązał do czasów, kiedy chodził do naszej szkoły. Wyraził pragnienie, by istniała ona jak najdłużej. Zainaugurował także nową tradycję związaną z przekazywaniem „sztafety pokoleń”. Jako pierwszej pałeczkę sztafety przekazał pani Urszuli Kaniewskiej – córce koleżanki z klasy, a nauczycielowi języka angielskiego w naszej szkole. Na koniec nastąpił bardzo ważny moment – posadzenie „dębu pamięci” przez pana Grzelaka.