„Patrzę, dotykam, czuję – badam i eksperymentuję”

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom uczniów, wychowawcy  piątej i drugiej klasy zaprosili swoich wychowanków do pracowni fizyczno – chemicznej na zajęcia edukacyjne. Były to zajęcia z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, stawiania pytań   i rozwiązywania problemów. Była to też forma uczenia się przez współpracę w małych grupach, gdzie uczniowie piątej klasy dzielili się różnorodnymi zasobami wiedzy i umiejętnościami z młodszymi kolegami i koleżankami.Dzięki tym zajęciom uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zabawach badawczych, podczas których przeprowadzali doświadczenia, analizowali, dokonywali obserwacji i wyciągali wnioski. Prowadzone w atrakcyjny sposób zajęcia pozwoliły im rozwijać zainteresowania, zdolności czy nabywać nowe umiejętności, a także łatwiej przyswajać nową wiedzę oraz czerpać radość  ze wspólnego przygotowania eksperymentów.

Miłym akcentem było obserwowanie uczniów prezentujących wyniki swoich doświadczeń.  Mamy nadzieję, że zasób wiadomości i umiejętności oraz przeżycia uczniów zdobyte podczas zajęć staną się pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.:) 🙂