KORZYSTAM Z NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNYCH

Program „Aktywna tablica” to rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach tego programu nasza szkoła została wyposażona w tablice interaktywne oraz interaktywny monitor dotykowy. Urządzenia te świetnie sprawdzają się podczas prowadzenia lekcji ze wszystkich przedmiotów.
Zupełną nowością w naszej szkole jest dotykowy monitor interaktywny. Można na nim nie tylko oglądać filmy edukacyjne, ale także pracować jak na tablicy. Ciekawym jest to, że jednocześnie może z niego korzystać 10 osób, tzn. że każda z tych dziesięciu osób może pisać swoje przykłady i nie zakłóca to pracy innej osobie.
Bardzo dobrze sprawdza się monitor podczas zajęć dodatkowych z matematyki. Uczniowie mogą oglądać krótkie filmy edukacyjne w bardzo wygodny sposób, rozwiązywać ćwiczenia interaktywne, wyszukiwać informacji w Internecie.
Podczas zajęć dodatkowych z matematyki w klasie IV nauczyciel matematyki, p. Tomasz Suleja zorganizował matematyczne zawody. Dla uczniów był to nowoczesny i przyjemny sposób na utrwalenie wiadomości o ułamkach dziesiętnych.

Scenariusz zajęć edukacyjnych