Konkurs plastyczny ,,MAMO, TATO – co Wy na to?”

Konkurs plastyczny  ,,MAMO, TATO – co Wy na to?”

Program ,,MAMO, TATO – co Wy na to?” jest skierowany do rodziców  i dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 letnich) z inicjatywy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu.Celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian psychicznych i fizycznych, których doświadczają.
W ramach realizacji programu dzieci z oddziału przedszkolnego w Koźminie wzięły udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Państwową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Turku.
Celem konkursu było:
– unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia,
– podejmowanie zdrowych wyborów życiowych i propagowanie zdrowego stylu życia,
– poszerzenie wiedzy na temat chorób, w tym również chorób zakaźnych,
– kształtowanie właściwych postawy i zachowań.
Cieszymy się, że dzieci tak chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach rozwijając swoją kreatywność i zainteresowania.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami.