Innowacja pedagogiczna „Buduję! Programuję! Kocham Lego!”.

Komputery odgrywają wielką rolę w dzisiejszym świecie, a programowanie i robotyka są obecne w codziennym życiu. W świecie, gdzie otaczają nas smartfony i inne inteligentne urządzenia zadajemy sobie w szkole pytanie jak przygotować młodych ludzi do wyzwań jakie ich czekają.

Taką odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się świata są zajęcia z programowania robotów z wykorzystaniem zestawów Lego Education Spike Essential. W naszej szkole uczniowie klas IV – VIII uczestniczyli już w zajęciach z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO w trakcie realizacji projektu „Lego Mindstorms EV3 w edukacji szkolnej STEM” w ramach  programu ERASMUS+ .

Tym razem zajęcia zorganizowane są dla uczniów klasy pierwszej.  Cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie biorą w nich udział. Podczas zajęć budują roboty z wykorzystaniem klocków Lego, a następnie je programują. Programowanie to jednak nie tylko opanowanie trudnego języka programowania robotów. To również rozwój logicznego myślenia, poszukiwania rozwiązań problemów, umiejętność współpracy w grupie, organizacja warsztatu pracy i kreatywność. Posiadanie tych umiejętności pomoże każdemu w dorosłym życiu i przyszłej karierze zawodowej.

Zajęcia odbywają się formie zajęć pozalekcyjnych w celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci.  Dzięki temu mają możliwość alternatywnego spędzania czasu, realizację własnych pomysłów i osiągania sukcesu na miarę swoich możliwości.

Innowacja realizowana jest w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie.

Realizacja innowacji w szkołach była możliwa dzięki wsparciu Gminy Brudzew. Szczególnie dziękujemy Panu Cezaremu Krasowskiemu Wójtowi Gminy Brudzew, Panu Tomaszowi Józefowiczowi Sekretarzowi Gminy Brudzew oraz Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

 

Autorkami innowacji są nauczyciele: Urszula Kaniewska, Renata Wotalska i Małgorzata Kornacka.