Edukacyjne naklejki

W naszej szkole na schodach prowadzących na piętro pojawiły się naklejki edukacyjne z języka angielskiego i tabliczki mnożenia.
Pomysłodawcami i sponsorami tego przedsięwzięcia są rodzice: Państwo Martyna i Łukasz Calakowie oraz Joanna i Andrzej Mendakowie.
Serdecznie dziękujemy ww. rodzicom za ten prezent, który pełni zarówno funkcję edukacyjną, jak i estetyczną.