Dzień Nowych Technologii w Edukacji

W piątek 29 kwietnia br. odbył się w naszej szkole Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z dziećmi.

Forma takiej pracy jest bardzo atrakcyjna dla dzieci, rozbudza ciekawość i daje bardzo dużo radości. „Pracowitym Pszczółkom” również nie są obce nowe technologie. Na co dzień mają do czynienia z kodowaniem i programowaniem. Tym razem Przedszkolaki ćwiczyły umiejętność wykonywania obliczeń matematycznych przy użyciu Bee- Boota. Najpierw losowały działanie, a następnie programowały robota w taki sposób, aby dotarł do prawidłowego wyniku. W ten sposób odnalazły zagubione przez wiewiórkę orzechy zgodnie
z opowiadaniem „O wiośnie w lesie i wiewiórki ważnym interesie”, którego bohaterem jest Krasnal Hałabała. Celem zajęć było utrwalenie znajomości kierunków, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, doskonalenie logicznego myślenia, zachęcanie dzieci do wypowiedzi, kształtowanie umiejętności z obszaru kodowania oraz kształcenie umiejętności korzystania z nowych technologii na zajęciach.

W tym dniu uczniowie klasy trzeciej uczyli się projektować trasy, ćwiczyli wyobraźnię przestrzenną oraz doskonalili umiejętności matematyczne. Trzecioklasiści mieli okazję utrwalić znajomość tabliczki mnożenia oraz sprawdzić stopień jej opanowania. Zadaniem ich było zaprogramowanie trasy robota Photona na planszy w taki sposób, aby wskazywał obliczone iloczyny. Robot zatrzymywał się na prawidłowych polach, wydawał dźwięki i zmieniał kolory.

Uczniowie klasy V i VI na lekcji matematyki zamiast zwykłych długopisów, ołówków i przyborów geometrycznych wykorzystali długopisy 3D. Te urządzenia zmieniają zwykłe rysunki w przestrzenne obiekty. Celem zajęć było rysowanie siatek brył a następnie ich składanie. Uczniowie tworzyli trójwymiarowe modele brył, poznając przy tym jak zbudowana jest bryła, ile ma wierzchołków, ścian, krawędzi, jak poprowadzone są wysokości czy przekątne ścian bocznych. Uczniowie obliczali też pola powierzchni swoich własnych brył.   Wykorzystując nowe technologie informacyjno- komunikacyjne możemy wyzwalać wszechstronną aktywność uczniów, pobudzać ich zainteresowania, wspierać twórcza postawę oraz wspomagać ich rozwój.