Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Działania objęły wszystkich uczniów naszej szkoły.  Na lekcjach informatyki przeprowadzono pogadanki i dyskusje, wyświetlane zostały filmy edukacyjne dotyczące prawidłowych zachowań  podczas korzystania z Internetu.  Uczniowie wykonywali prezentacje, rysunki i plakaty z zasadami bezpieczeństwa  w Internecie.