8 czerwca – Światowy Dzień Oceanów

8 czerwca 2020 roku obchodzony jest Światowy Dzień Oceanów. Mimo, że oceany zajmują większą część powierzchni Ziemi i zamieszkuje je ponad 90 % stworzeń całej planety, są wciąż mało zbadane i dla człowieka pozostają zagadką.
Co roku 8 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Oceanów, żeby przypomnieć sobie, że oceany – które wraz z atmosferą regulują klimat, pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen, stanowią źródło żywności i wielu surowców – są jak olbrzymi, skomplikowany i kruchy organizm, który należy pielęgnować.
Uczniowie z naszej szkoły również pamiętają o tym, jak ważne są dla nas ekosystemy Wszechoceanu. Ósmoklasiści w ramach lekcji biologii, a szósto- i siódmoklasiści w ramach lekcji geografii zapoznali się z niebezpieczeństwami, jakie zagrażają oceanom oraz organizmom żyjącym w morzach i oceanach i wykonali prace promujące ochronę tych ekosystemów.
Pamiętajmy, że wszyscy, bez względu na to, gdzie mieszkamy, powinniśmy czuć się odpowiedzialni za stan oceanów!