160. rocznica powstania styczniowego

23 stycznia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami złożyli hołd walczącym w powstaniu styczniowym przy mogile Powstańców Styczniowych w lesie sacalskim.

160 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczął się największy w XIX w. polski zryw narodowy – powstanie styczniowe. Walka z rosyjskim zaborcą zjednoczyła Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, odciskając piętno we wspólnej pamięci i stając się inspiracją dla kolejnych pokoleń bohaterów walk o wolność.