Światowy Dzień Bez Papierosa

 31 maja obchodziliśmy  Światowy Dzień Bez Papierosa.

Tytoń jest najczęstszą przyczyną śmierci, której można uniknąć – żyjąc w zdrowym , rozsądnym stylu. Niestety według statystyk co roku umiera 5 milionów osób z powodu palenia tytoniu.
Nasza szkoła włączyła się do światowej akcji propagując w środowisku ostrzeżenia zdrowotne, niepalenie, postawy antynikotynowe, zachęcanie osób palących do zerwania z nałogiem.
Wszelkie działania stanowiły podsumowanie działań podejmowanych przez cały rok szkolny w zakresie profilaktyki antynikotynowej. W ciągu roku  w oddziale przedszkolnym  realizowany jest program antynikotynowy pt. „Czyste powietrze wokół Nas”. W listopadzie  zorganizowano apel dla całej społeczności szkolnej „Papierosy są do bani”. Apel przygotowano na okoliczność Światowego Dnia Rzucania Palenia. Wychowawcy klas i pedagog szkolny sukcesywnie  realizują zagadnienia z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Uczniowie klasy V wzięli udział w konkursie plastycznym„ Palić, nie palić- oto jest pytanie”. Ich zadaniem było stworzenie komiksu propagującego zdrowy styl życia, wolny od nałogów.
Na festynie prozdrowotnym zorganizowanym 29 maja wykorzystaliśmy ulotki otrzymane od Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Turku i zwróciliśmy uwagę na podnoszenie świadomości na temat skutków zdrowotnych biernego i czynnego palenia tytoniu, motywowaliśmy rodziców do podejmowania odpowiedzialnych wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem swoich bliskich, promowaliśmy zdrowy styl życia, wolny od dymu tytoniowego, zachęcaliśmy do podejmowania aktywności fizycznej, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, kształtowaliśmy postawy asertywne i uświadamialiśmy na temat prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz obowiązku przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych.
Na głównym  korytarzu szkolnym zaprezentowano gazetkę, z której treści uczniowie mogli poznać negatywne skutki palenia tytoniu oraz choroby mające związek z paleniem tytoniu. Pouczające były również komiksy, które powstały na konkurs “Palić, nie palić- oto jest pytanie”. Komiksy przygotowali uczniowie klasy V, a praca Weroniki Grzelak zajęła II miejsce na szczeblu powiatowym konkursu. Wszystkie  prace zostały zaprezentowane na gazetce na szkolnym korytarzu.  Ciekawe i pełne pouczeń historie zawarte w komiksach stanowiły lekturę dla wszystkich dorosłych i dzieci.
Podczas spotkań wielokrotnie podkreśla się, że nasza szkoła jest wolna od dymu tytoniowego, a zasady zdrowego stylu życia wolnego od nałogów są społeczności znane. Pracę w tym zakresie prowadzimy również na zebraniach z rodzicami.

Opracowanie: Ilona Wojtczak