Program Ministerstwa Finansów – „Finansoaktywni”

Finansoaktywni to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli organizowany przez Ministerstwo Finansów. Tegoroczna edycja skierowana była do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, a jej misja brzmi Planujemy budżet.Do programu naszą szkołę zgłosił p. Tomasz Suleja, który w ramach lekcji wychowawczych z klasą VII zrealizował najważniejsze cele programu. Uczniowie dowiedzieli się czym jest budżet i jak go planować, poznali różnice między budżetem domowym, budżetem państwa, gminy i budżetem obywatelskim. Siódmoklasiści zapoznali się ze sposobami planowania budżetu dla przykładowej rodziny, mogli samodzielnie taki budżet stworzyć, poznali też przykładowy budżet gminy oraz dowiedzieli się w jaki sposób możemy decydować o wydatkach w naszym miejscu zamieszkania, tworząc budżet obywatelski.

Z powodu pandemii zajęcia odbywały się zdalnie, poprzez lekcje on-line.