DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Jest takie jedno święto, jedno na całym świecie,
którego w kalendarzu, być może nie znajdziecie.
Lecz wiedzą o nim dzieci, i to już nie od dzisiaj
dziś święto nad świętami:
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Nie sposób wyobrazić sobie dzieciństwa bez pluszowego misia – a najlepiej kilku. Większość z nas miała tego jednego jedynego, ukochanego, któremu powierzała swoje sekrety. Był czymś więcej niż zabawką – był przyjacielem, dlatego „zasłużył” na swoje święto!
W dniu 25 listopada 2019 roku dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie drugiej klasy naszej szkoły uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia w ramach projektu edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” rozwiązując zadania modułu czwartego. W tym module realizowane są kierunki polityki MEN: wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich (bezinteresowność, wspólne działanie, organizacja wydarzeń przedszkolnych i szkolnych).
Tego dnia dzieci przyszły do szkoły ze swoimi ukochanymi pluszakami, które towarzyszyły im przez cały dzień. Przedszkolaki i uczniowie na początku wysłuchały krótkiego opowiadania W. Witka „Miszka” czytanego przez uczennicę z klasy szóstej. Następnie wspólnie ze swoimi maskotkami bawiły się przy muzyce. Wykonywały także „zmisiowane” zadania, m.in. „Usypianie niedźwiadków”, „Poznaj mojego misia”, gdzie opowiadały o swoich maskotkach, doskonaląc umiejętności wypowiadania się na forum, kodowały postać pluszowego misia oraz wykonywały pracę plastyczną. Wszystkie prace z misiami zostały umieszczone na grupowej tablicy. Jednak najwięcej radości tego dnia sprawiło dzieciom pieczenie owsianych ciasteczek z bananami razem ze starszymi koleżankami i kolegami z klasy szóstej. Okazało się, że zajęcia kulinarne nie sprawiały małym cukiernikom trudności. Cała zabawa zakończyła się wspólną degustacją samodzielnie upieczonych zdrowych ciasteczek.
Ten dzień wywołał u wszystkich dzieci, tych najmłodszych, starszych i najstarszych wiele uśmiechu i radości, doskonale bawiąc się w towarzystwie pluszowych przyjaciół.
Święto Pluszowego Misia na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych uroczystości naszej szkoły.

Organizatorki:
Grażyna Pasik, Ilona Wojtczak