Bal karnawałowy w Krwonach

        Karnawał to czas przepełniony muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla  przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było w oddziale przedszkolnym w Krwonach.  

Bal karnawałowy w Koźminie

Jak karnawał to karnawał!

W myśl tego hasła dzieci z oddziału przedszkolnego i „zerówki” pod okiem swoich opiekunek pani Wiesławy Pawlak i Kamili Lipińskiej uczestniczyły w Balu Karnawałowym.

Mikołaj w oddziale przedszkolnym

Jeszcze niedawno 6 grudnia dzieci z oddziału zerowego miały przyjemność gościć w swojej klasie Mikołaja. Zbliżały się wówczas święta i maluchy oczekiwały, że Mikołaj o nich nie zapomni.

Konkursy plastyczne

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Koźminie oraz szkoły filialnej w Krwonach przystąpili do Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegamy Pożarom”. Organizatorem konkursu był:

  • Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku,

  • Komisja ds. Młodzieży ZOP ZOSP RP w Turku,

  • Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera.

Zabawa Choinkowa 2016

      Jak co roku, w czasie karnawału Szkoła Podstawowa w Koźminie z filią w Krwonach zorganizowała choinkę szkolną. W sobotę 16 stycznia 2016r. do remizy OSP w Koźminie przybyli licznie rodzice, mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz  zaproszeni goście. Byli wśród nich wśród nich był: Wójt Gminy Brudzew Cezary Krasowski, radna Powiatu Tureckiego Barbara Zielińska, radni: Mirosław Andrzejewski, Mariusz Kowalewski, Tomasz Kiciński, Rafał Dziamara,  prezesi  OSP w Koźminie Romuald Rumiejowski  i w Krwonach Wiesław Mankiewicz, przewodnicząca i zastępca Koła Gospodyń Wiejskich w Koźminie Janina Pisarska i Barbara Mituta. Wśród zaproszonych gości był pan Władysław Karski, którego podczas choinki reprezentowała żona pani Małgorzata.

Mikołajki w oddziale przedszkolnym w Koźminie

             8 grudnia maluchy z oddziału przedszkolnego przy SP w Koźminie odwiedził niezwykły gość – sam święty Mikołaj. Dzieci do tej uroczystości przygotowywały się niezwykle starannie, tym bardziej, że zaproszeni byli również rodzice, którzy włożyli swój wkład w przygotowanie słodkiego poczęstunku.  

Koźminska szkoła – wiersz

Przeminęło lat już sporo

Więc rozglądam się wokoło

Szukam ciągle dawnych czasów:

Miłych zabaw i hałasów

Które w szkole rozbrzmiewały

No  i uczyć się kazały.

Nasza klasa – Leszek Grzelak, absolwent 1953

Sześćdziesiąt lat temu, 25 czerwca 1953 gromadka dziewcząt i chłopców otrzymała z rąk Józefa Adamiaka, ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Koźminie świadectwa ukończenia szkoły.