Z historii szkoły – wspomnienia p. Leszka Grzelaka