Rekrutacja do szkół i przedszkoli – prześlij wniosek elektronicznie

 

Dyrektor szkoły informuje, że ze względu na ograniczenie pracy szkoły rekrutacja do klasy 0 i klasy I na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w formie elektronicznej.
Wypełnione wnioski proszę przesyłać na adres szkoły:  sp.kozmin@brudzew.pl
Uzupełnienie dokumentów w postaci papierowej nastąpi w późniejszym terminie.

Dyrektor szkoły
Krystyna Sznycer

 

Zarządzenie

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego

Deklaracja

Karta zgłoszenia do pierwszej klasy