PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŹMINIE PODCZAS PANDEMII COVID-19

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Od 18 maja 2020 r. uczniowie mogą w dalszym ciągu uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych  realizowanych w sposób zdalny lub za zgodą rodziców w szkole.
Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zdalnym nauczaniu lub w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych i w pomniejszonej liczbie godzin zajęć dydaktycznych w szkole.
Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mogą korzystać w szkole z indywidualnych konsultacji
z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych).
Od 1 czerwca  2020 r. wszyscy uczniowie mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji
z nauczycielem. Chęć spotkania, lub uczestniczenia w zajęciach uczeń lub rodzic zgłasza wychowawcy klasy, a ten informuje dyrektora szkoły.Wszystkie zajęcia i spotkania mogą się odbywać tylko pod warunkiem przestrzegania zaleceń sanitarnych oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, znajdujących się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz po zapoznaniu się z Procedurami
w związku z otwarciem  Szkoły Podstawowej w Koźminie podczas pandemii COVID – 19 oraz po podpisaniu znajdujących się w procedurach dokumentów.

Z poważaniem,
Krystyna Sznycer
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźminie

Procedury pdf

Procedury